Klantgerichte dienstverlening

Het exploiteren van parkeervoorzieningen is de corebusiness van Interparking. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen parkeervoorzieningen in eigendom of huur en parkeervoorzieningen die wij namens en ten behoeve van derden beheren. Dit laatste vraagt meer servicegerichtheid van de organisatie en de medewerkers.

De dienstverlening van Interparking is als volgt op te splitsen:

 • Toezicht houden, serviceverlening en informatievoorziening door onze servicemedewerkers.
 • Beheer op afstand vanuit onze centrale meldkamer.
 • Operationeel management.
 • Financiële administratie door onze afdeling Finance.
 • Abonnementen- en tijdtegoedkaartenadministratie door onze klantenservice.
 • Technisch beheer door onze eigen technische dienst.
 • Management.

Interparking exploiteert de parkeervoorziening zorgvuldig en correct. Wij nemen een proactieve, servicegerichte en klantvriendelijke houding aan naar de gebruikers van de parkeervoorziening.

Schoon, heel en veilig
Schoon, heel en veilig zijn belangrijke grondbeginselen van onze organisatie. Onze dienstverlening is kwalitatief hoogwaardig en voortdurend gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de parkeervoorzieningen. De parkeervoorzieningen zullen:

 • schoon moeten zijn, een niveau te bepalen samen met alle belanghebbenden;
 • heel moeten zijn, met andere woorden dat wat stuk is, zal zo snel mogelijk moeten worden gerepareerd;
 • veilig, toegankelijk en bemand zijn, zodat de klant zich comfortabel en veilig voelt en een volgende keer weer op bezoek zal komen.

U mag altijd een schone en veilige parkeergarage verwachten. Onze meldkamer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Ontwikkelingsvraagstukken
Tijdens het locatieonderzoek worden de aan- en afvoerroutes van personenauto’s naar de parkeerlocatie in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de locatie voor voetgangers. Knelpunten worden in kaart gebracht en er wordt een inschatting gemaakt van het 'verzorgingsgebied'. Deze informatie dient als input voor een haalbaarheidsstudie.

Met behulp van een haalbaarheidsstudie wordt het te verwachten omzetniveau van een parkeerlocatie bepaald. Per locatie wordt het investeringsniveau samengesteld. Hiermee wordt tijdens de ontwerpfase rekening gehouden.

Op basis van adviezen van Interparking op het gebied van in-, door- en uitstroom van bezoekers (personenauto’s en voetgangers) en de indeling van parkeervakken, wordt tijdens de ontwerpfase door een architect gekeken naar bouwtechnische zaken.

Interparking adviseert over:

 • Ontwerp en onderhoudsvriendelijke (her)inrichting.
 • Design en wayfinding.
 • Upgrading.
 • Commerciële strategie.
 • Aanschaf van parkeer- en randapparatuur.

Producten en diensten van Interparking
In ons streven naar het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke parkeervoorzieningen biedt Interparking per land en marktsegment maatwerk producten en diensten aan.

Klik hier voor de producten en diensten van Interparking in Nederland.