Disclaimer

Disclaimer

Interparking Nederland B.V. streeft er naar de informatie op deze site correct en actueel te houden. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Interparking Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site(s) en de informatie die daarop is verstrekt.

Privacy Statement

Interparking Nederland B.V. wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten is het noodzakelijk dat Interparking Nederland B.V. persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is het van belang dat u weet dat Interparking Nederland B.V.  alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houdt Interparking Nederland B.V. zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verwerking van persoonsgegevens is door Interparking Nederland B.V. gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen Interparking Nederland B.V.  in overeenstemming met de wet en de gedragsregels is.

Door middel van het privacy statement informeert Interparking Nederland B.V. u over de wijze waarop Interparking Nederland B.V.  met uw persoonsgegevens omgaat die u via de website en/of op andere wijze aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens algemeen

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent of zonder informatie over uzelf te verschaffen. In een aantal gevallen zullen wij, om u van dienst te kunnen zijn, vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om:

  • u online in staat te stellen wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven
  • u online in staat te stellen om producten aan te vragen
  • een service te kunnen verlenen die is afgestemd op uw wensen
  • aan uw vragen aantwoorden

 

Deze informatie hebben wij nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren dan wel om met u te kunnen corresponderen.

Gebruik persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Tevens gebruiken wij de verstrekte gegevens om met u te kunnen corresponderen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie.

Daarnaast worden de persoonsgegevens door Interparking Nederland B.V. ook gebruikt om u te informeren over producten en diensten die voor u relevant kunnen zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u met ons contact opnemen per mail info@interparking.nl).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en gedragsregels kan Interparking Nederland B.V. verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekken (bijvoorbeeld omdat Interparking Nederland B.V.  hiertoe wettelijk verplicht is).

Cookies

Interparking Nederland B.V. gebruikt cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt Interparking Nederland B.V.  om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Indien er onjuistheden zijn in de door Interparking Nederland B.V. geregistreerde gegevens, kunt u Interparking Nederland B.V.  schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.

Wijzigingen

De Interparking Nederland B.V. -site en de aan te bieden producten en diensten zijn constant in ontwikkeling. Van tijd tot tijd zal bovengenoemde tekst dan ook worden geëvalueerd en op de genoemde ontwikkelingen worden aangepast. Tevens zullen aanpassingen plaatsvinden in geval de wet- en regelgeving dit vereist. Als bezoeker van de website adviseert Interparking Nederland B.V.  u dan ook om het privacy statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele privacybeleid.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het privacy statement of andere vragen aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Interparking Nederland B.V., Weena 710-712, 3014 DA Rotterdam, Nederland.