Klantvriendelijke parkeervoorzieningen

Interparking stelt hoge kwalitatieve eisen aan haar parkeervoorzieningen. Met name bij parkeervoorzieningen met een hoge rotatiegraad, zoals bij winkelcentra, adviseert Interparking ruime parkeervakken en brede rijbanen. Wij passen nieuwe technologieën toe en stellen de klant centraal tijdens de ontwerp- en inrichtingsfase van een parkeervoorziening. Tijdens het ontwerpproces houdt Interparking rekening met omgevingsfactoren en besteden we veel aandacht aan het realiseren van een efficiënte in-, door- en uitstroom van automobilisten en voetgangers met als eindresultaat klantvriendelijke parkeervoorzieningen.

Om een hoog niveau te bereiken adviseren wij extra aandacht te besteden aan met name de uitstraling van de parkeervoorzieningen. Schoon, heel en veilig zijn de belangrijkste kenmerken.

Mobiliteit
Autoverkeer en parkeerfaciliteiten zijn een groeiend en noodzakelijk onderdeel in de mobiliteitsketen en de samenleving.

Een parkeervoorziening die op de juiste wijze geïntegreerd is in de mobiliteitsketen laat toe om de reis van gebruikers te verkorten, aangenamer te maken en ze een positief gevoel te geven bij het verlaten van de keten. Om dit te bewerkstelligen is een efficiënte in-, door- en uitstroom van het auto- en voetgangersverkeer rondom parkeerlocaties noodzaak. Dit stelt hoge eisen aan het ontwerp, de inrichting en het management van de parkeervoorzieningen. Onze ambitie is dan ook om de onmisbare partner te worden van iedereen die in de mobiliteitsketen belang heeft bij een professionele, klantvriendelijke en goed georganiseerde parkeervoorziening.

In binnenstedelijke centra werken we nauw samen met alle (lokale) belanghebbenden om het historisch karakter van steden zoals in Parijs, Amsterdam, Brussel, Rome en Berlijn in stand te houden.

Bij treinstations en luchthavens is een vlotte toegankelijkheid vanuit onze parkeergarages tot de vervoersknooppunten essentieel. Zo werken wij in Duitsland nauw samen met de Duitse spoorwegen, met klantvriendelijke parkeervoorzieningen dichtbij treinstations.

In steeds meer steden bieden wij onze P-card aan. De P-card is een mobiliteitspas waarmee bezoekers de auto gemakkelijker, veilig en goedkoper kunnen parkeren. Met de P-card kunnen bezoekers de aangesloten parkeergarages in- en uitrijden zonder dat ze langs de betaalautomaat hoeven. Bij particuliere gebruikers is de P-card gekoppeld aan een Visa, Mastercard of American Express kaart. De P-card is gratis en de gebruiker betaalt alleen voor het reële verbruik.

Met behulp van deze kaart is het sinds dit jaar mogelijk om in Brussel met het openbaar vervoer te reizen en te betalen in onze parkeervoorzieningen.

Milieuvriendelijke parkeervoorzieningen
Door parkeervoorzieningen op de juiste wijze te integreren in de mobiliteitsketen verkorten wij de reis van onze klanten en ontlasten daarmee het milieu.

Interparking investeert in milieuvriendelijke innovaties zoals nieuwe betaalmogelijkheden (mobiliteitspas), interne parkeergeleidingssystemen, LED-verlichting, integrated network service en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Ook investeren we in groene stroom.

ESPA
Interparking heeft, om haar kwaliteit verder te verbeteren, een kwaliteitsbeleid opgesteld, geldend voor alle landen waarin Interparking actief is. Een van de doelstellingen uit dit beleid is de realisatie van klantvriendelijke parkeervoorzieningen, en de mate waarin wij hieraan voldoen te toetsen aan de hand van de 'European Standard Parking Award'-normering. 187 parkeervoorzieningen van Interparking zijn bekroond een European Standard Parking Award.

Bekijk parkeergarage Museumkwartier met de 360-tour

Project Review: Parkeergarage Museumkwartier in Den Haag