Terug naar het nieuwsoverzicht

Interparking investeert volop in een schone en duurzame toekomst

31-03-2022

Wij zetten ons dagelijks in om de mobiliteit blijvend te verduurzamen en de doorstroming in steden te optimaliseren. Eén van onze strategische pijlers voor de komende 4 jaar is dan ook het verminderen van onze impact op het milieu. Samen met onze medewerkers en opdrachtgevers kijken wij continu welke stappen wij kunnen zetten in het ontwikkelen van milieuvriendelijke parkeeroplossingen. Daarbij staat de omgeving waarin de parkeervoorziening zich bevindt, een optimale doorstroming en de behoefte van de gebruiker centraal.

Verduurzamen begint bij Interparking al in de ontwerpfase  

Autoverkeer en parkeervoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van onze mobiliteitsketen. Een parkeerlocatie die op de goede manier in deze keten geïntegreerd is, kan de reis voor de automobilist verkorten én prettiger maken. Daarbij is een efficiënte in, door- en uitstroom van het verkeer voor zowel auto’s als voetgangers essentieel. Dit stelt hoge eisen aan het ontwerp en de inrichting in en rondom de parkeervoorziening. Wij verminderen het zoekverkeer middels onze slimme aanpak op het gebied van toegankelijkheid en signalisatie. Daarnaast werken wij samen met architecten en stedenbouwkundigen om bij te dragen aan een fraaier stadsgezicht door het blik van straat te halen.

Energiezuinige installaties

Alle garages in eigendom zijn uitgerust met ledverlichting en bewegingsdetectie om het stroomverbruik te verlagen. Voorheen ging bij de traditionele lampen zo’n 90% verloren aan het opwarmen van de lamp in plaats van het verlichten van de ruimte en had deze een veel kortere levensduur. Door het gebruik van bewegingssensoren wordt het licht automatisch ingeschakeld wanneer een persoon of voertuig de garage betreedt, wat vooral in de nacht veel stroom bespaart. In parkeergarage Boulevard in Scheveningen is óók het ventilatiesysteem gekoppeld aan de  bewegingsdetectie. Afhankelijk van het aantal bewegingen wordt ook hier, met name in de nacht, extra energie bespaard.

Zelf energie opwekken

Interparking Boulevard is de eerste parkeergarage van Interparking in Nederland die uitgerust is met zonnepanelen om eigen energie op te wekken. Vanwege de goede resultaten kijken wij naar de mogelijkheden om dit verder toe te passen bij andere locaties. Daarnaast onderzoeken wij momenteel om op de locaties met zonnepanelen batterijen toe te passen om energie op te slaan als er een overschot is. Het overschot kunnen we vervolgens weer in te zetten als er een tekort is. Hierdoor zal het stroomnet worden ontlast.

Minimaliseren CO2 uitstoot van zoekverkeer

Voor onze parkeervoorzieningen streven wij altijd naar de kortste route en het minimaliseren van verplaatsingen van parkeerders. Dit betekent dat wij de klant zo snel mogelijk vanuit huis – naar de parkeergarage – tót aan de plek van bestemming willen leiden. Dit doen wij door de klant van tevoren een parkeerplek te laten reserveren, wat zoekverkeer in de stad minimaliseert. Onze parkeergarages zijn, met een efficiënte routing, optimaal ontworpen en via het parkeergeleidingssysteem vindt de parkeerder zo snel mogelijk een vrije parkeerplek.

De opkomst van de elektrische auto

Overheden richten zich op het verduurzamen van de mobiliteit waarbij elektrificatie van het wagenpark een belangrijke rol speelt. De auto industrie speelt hierop in met forse investeringen. Zo hebben bekende automerken al te kennen geven dat hun aanbod vanaf 2030 volledig elektrisch zal zijn. Iwan Fernhout, vastgoed manager bij Interparking Nederland: “In 2020 nam het aantal elektrische auto’s al met maar liefst met 38% toe en in 2022 zien wij dat ook steeds meer particulieren een elektrische auto aanschaffen. De voornaamste beweegredenen zijn bijdragen aan een beter klimaat, de stimulans vanuit overheid en het verminderen van de aanschafwaarde van deze voertuigen. Om de voordelen van elektrisch rijden te benutten, moet je er uiteraard wel van op aan kunnen dat je de auto onderweg makkelijk kunt opladen. Daarom worden er momenteel volop voorbereidingen getroffen om de huidige capaciteit in de binnenstedelijke parkeergarages te verhogen. In Rotterdam gebeurt dit in parkeergarages Markthal (70) en Lijnbaan (30) en in Amsterdam in parkeergarage IJDock (32). In parkeergarage Museumkwartier in Den Haag is onlangs de capaciteit al uitgebreid naar 20 punten en is de capaciteit verder voorbereid om uiteindelijk 64 laadplaatsen te kunnen aanbieden. Later dit jaar wordt de laadcapaciteit op nog eens acht extra locaties voorbereid op verdere uitbreiding”.

  Parkeergarage Museumkwartier

 Afbeelding: nieuwe laadplaatsen in Interparking Museumkwartier te Den Haag

Een praktijkvoorbeeld: Parkeergarage Boulevard

Parkeergarage Boulevard is een goed voorbeeld van een parkeervoorziening die optimaal verduurzaamd is. Deze parkeergarage met 700 parkeerplaatsen ligt direct aan de boulevard in Scheveningen. Het groene dak is voorzien van 290 zonnepanelen en de groene stroom die hieruit voortkomt wordt verdeeld over alle energiezuinige installaties van de parkeergarage waaronder de verlichting, ventilatie en de elektrische oplaadpunten. Daarnaast is de parkeergarage zo ontworpen dat de doorstroming optimaal is, óók tijdens de drukke zomermaanden. Met wisselstroken bij de in-en uitritten kunnen wij op elk tijdstip een extra inrit of uitrit creëren en via het parkeergeleidingssysteem vindt men snel een vrije parkeerplek via de kortste route waardoor de bezoeker niet onnodig rondjes hoeft te rijden.

 Infographic Boulevard

 Afbeelding: besparingen in parkeergarage Boulevard (2021)