Terug naar het nieuwsoverzicht

Interparking behaalt CO2 neutrale status

28-03-2013

Dat is het gevolg van een samenwerking tussen Interparking en CO2logic waarin er gestreefd wordt naar het verminderen en compenseren van de CO2-uitstoot.Voor het bereiken van deze status heeft Interparking in Nederland diverse duurzame maatregelen genomen om zo haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen realiseren. De overheid treft steeds meer maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Interparking onderschrijft dit ten volle. Zij willen niet alleen volgen, maar ook koploper zijn in duurzame ontwikkelingen.

Stappenplan voor CO2-neutraal
De eerste stap naar een CO2 -neutrale status is het berekenen van de carbon footprint (de CO2-voetafdruk) van de organisatie. Deze stap is vereist om te kunnen kijken naar de maatregelen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het bewustzijn van de medewerkers en het management van de organisatie. De tweede stap bestaat uit het nemen van doelgerichte maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2012 heeft Interparking Nederland in haar eigen parkeergarages en organisatie de uitstoot van CO2 met 65% verminderd ten opzichte van 2011. Enkele concrete maatregelen die Interparking Nederland hiervoor heeft genomen zijn het overstappen op groene stroom voor de parkings waar Interparking invloed op heeft; het aanschaffen van energiezuinigere & schonere auto’s ter vervanging van minder schone auto’s; conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting in verschillende parkings en dubbelzijdig printen stimuleren. Daarnaast speelt Interparking in op het belang van energiezuinige voertuigen voor minder luchtvervuiling in steden, door laadpunten te introduceren voor elektrische voertuigen in haar parkeergarages.

CO2-Neutraal Interparking

De keuze voor Interparking om met CO2logic een samenwerking aan te gaan komt voort uit het opgezette MVO-beleid. CO2logic ontwikkelde voor Interparking een diepgaande analyse van het beheer van de locaties die veel energie verbruiken. In vijf parkings die bijvoorbeeld in Brussel door Interparking worden geëxploiteerd, analyseerden we alle technische elementen die een impact konden hebben op het energieverbruik. En overal waar dat mogelijk was, is de reikwijdte verkleind om de CO2-emissies en dus de totale CO2-voetafdruk van Interparking te verminderen. Zo heeft Interparking gekozen om de verlichting op een intelligente manier te beheren en tot het strikte minimum te beperken wanneer geen enkele auto of voetganger in de parking circuleert. Of om de gevoeligheid aan te passen van de sensoren die de luchtverversingssystemen aansturen. Bij een slechte afstelling verhoogt die apparatuur het energieverbruik nodeloos en dat doet de CO2-voetafdruk van onze klanten stijgen.

CO2 reducerende projecten
Tot slot participeert Interparking in het compenseren van die uitstoot door CO2-reducerende projecten te ondersteunen. Interparking steunt het Gold Standard project “Saving trees in Uganda”. Binnen dit project wordt de bevolking in Oeganda gestimuleerd om betere houtkachels te gebruiken. Deze verbruiken minder hout en houtskool dan de traditionelere ovens. Door middel van dit project worden er bomen gered, wordt de ontbossing aangepakt en wordt de luchtvervuiling voor de lokale bevolking verminderd.

In de toekomst zal Interparking steeds meer initiatieven ondernemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkelingen. Met het behalen van het CO2-neutraal status is hier in ieder geval weer een volgende stap in bereikt. De essentie is dat Interparking groene oplossingen wil promoten voor hun klanten, terwijl ze zelf meer energiebewust worden