Terug naar het nieuwsoverzicht

Ontwerpen en inrichten parkeergarages is altijd maatwerk

30-11-2017

Ontwerpen en inrichten van parkeergarages is altijd maatwerk. Dat is de visie van Interparking. Erwin Lund is bij Interparking samen met de specialisten van Interparking Groep verantwoordelijk voor ontwerp en inrichting. “De locatie bepaalt altijd het ontwerp. Daarom kun je niet een ‘standaard’ parkeergarage ontwerpen en die steeds opnieuw herhalen.”

Erwin Lund is senior projectmanager ontwikkeling bij Interparking. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inrichting van parkeervoorzieningen. Lund werkt bij dit alles nauw samen met specialisten van de Interparking Groep, wat ervoor zorgt dat gebruikservaringen uit heel Europa kunnen worden toegepast. “De visie van Interparking is dat de locatie altijd het ontwerp van de parkeergarage bepaalt. Je kunt niet een ‘standaard’ parkeergarage ontwerpen en die steeds opnieuw herhalen, want je zult altijd compromissen moeten sluiten met de omgeving.” Wel is er een checklist, die standaard bij elk ontwerp wordt afgewerkt. “We kijken daarbij o.a. naar lay-out, routing en indeling, vloeren, schilderwerk, parkeer- en randapparatuur, in- en uitritten, wayfinding, bewegwijzering, loge en verlichting.”

Functionaliteit
Daarbij staat functionaliteit voorop. En dat dwingt de architect om meteen vanaf het begin na te denken over een optimaal ontwerp van een parkeervoorziening. Lund: “Uitgangspunt is dat je bij binnenkomst van de garage gelijk kunt beslissen welke verdieping je wilt bereiken. Dat heeft twee voordelen: je vult de parkeergarage efficiënt en je hoeft niet de hele garage door te rijden om bij een parkeerplaats te komen of de garage te verlaten.” Een ander uitgangspunt is haaks inparkeren. “Door haaks inparkeren toe te passen in onze parkeervoorzieningen worden rijbanen breder. Dit zorgt voor meer ruimte voor voetgangers en bijkomend voordeel is dat bij éénrichtingsverkeer voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen passeren.”


Brede rijbanen zorgen voor meer ruimte voor voetgangers.

Gescheiden stijgen en dalen is het volgende uitgangspunt wat Lund benadrukt. “Wij kiezen daarom bewust voor wokkels. Dat is in Nederland geen vanzelfsprekendheid, maar in het buitenland vaak wel. We weten uit gebruikersonderzoek dat als je een gelijkmatig stijgings- c.q. dalingspercentage hanteert en de banen zelf voldoende dimensioneert dat zo’n wokkel als klantvriendelijk wordt ervaren. Daarnaast zorgt een wokkel voor een gelijkmatige doorstroming in de parkeervoorziening.” Ook de inrit en uitrit worden bij ontwerpen van Interparking zoveel mogelijk gescheiden: “Dat voorkomt ongewenste opstoppingen bij knooppunten in de parkeergarage en zorgt ook bij de aansluiting op de openbare weg voor een snellere doorstroming.” 


Snel van etage wisselen kan door de wokkel in parkeergarage Museumkwartier.

Markthal en Museumkwartier

Aan de hand van twee voorbeelden – parkeergarage Markthal in Rotterdam en Museumkwartier in Den Haag – laat Lund zien hoe deze uitgangspunten in de praktijk werken. “Bij het binnenrijden van de parkeervoorzieningen houden wij een vol/vrij signalering aan. Bij binnenkomst ziet de parkeerder meteen op welke etage de vrije parkeerplekken zich bevinden. De parkeerder wisselt snel van niveau door de wokkel af te rijden en de juiste etage op te rijden. Hier ziet de parkeerder meteen hoeveel parkeerplekken er per rijbaan vrij zijn en vervolgens door middel van groene of rode lichten boven de parkeerplekken welke parkeerplek precies vrij is. 

In de toekomst willen het principe van parkeergeleidingssystemen uitbreiden met camera’s die registreren waar een voertuig staat. Het voordeel is dat we voetgangers de mogelijkheid kunnen bieden om hun auto terug te vinden en productdifferentiatie per zone of verdieping  kunnen aanbieden.” Haaks inparkeren gaat bij parkeergarage Museumkwartier gemakkelijk door de brede rijbanen, waarbij achterliggend verkeer gewoon door kan rijden en opstoppingen voorkomen worden. Het effect van de gescheiden in- en uitritten zie je hier ook goed terug omdat de uitrit op een drukke straat uitkomt. De gescheiden in- en uitritten zorgen voor een gelijkmatige doorstroming waardoor opstoppingen voorkomen worden. 


Met het parkeergeleidingssysteem neemt zoekverkeer in de parkeergarage af.

Flexibiliteit
Bij de parkeergarages die Interparking momenteel ontwerpt is naast functionaliteit ook flexibiliteit van belang. Lund: “Een mooi voorbeeld daarvan is de opkomst van elektrische auto’s. Onze huidige garages zijn zo ontworpen dat het aantal laadpalen eenvoudig kan worden uitgebreid. Daarnaast draagt ook de positionering van de kolommen bij aan de flexibiliteit. Ons uitgangspunt is om de kolommen niet tussen de parkeervakken te zetten, maar om het parkeren over een afstand van zestien meter kolomvrij te maken. Dat zorgt ervoor dat de belijning van de vakken bij veranderend gebruik makkelijker is aan te passen.

Als ontwerper en inrichter volgt Lund productontwikkelingen op de voet en kijkt hij in hoeverre die kunnen worden gebruikt om het ontwerp en de inrichting van garages te optimaliseren. “Zo zijn we momenteel bezig met een netwerkapp die voetgangers in de parkeergarage helpt om bij aankomst  de voetgangersuitgang, loge of betaalautomaten gemakkelijk te vinden en bij terugkomst zo snel mogelijk de auto terug te vinden.” 

Noordboulevard
Momenteel is Interparking druk bezig met parkeergarage Noordboulevard in Scheveningen, waar parkeren aan de boulevardzijde wordt gecombineerd met een horeca- en winkelfunctie. Lund: “Vanwege de beperkte beschikbare breedte hebben we daar bewust in het ontwerp gekozen voor schuinparkeren. Hierdoor konden we minder brede rijbanen maken en hebben we in dit geval gekozen voor apart stijgen en dalen. En daarmee is ook Noordboulevard een mooi voorbeeld van onze filosofie dat de locatie het ontwerp en de inrichting bepaalt.”