Eco Parking

Eco Parking

Interparking draagt bij aan het milieubewustzijn van parkeerders. Automobilisten met energielabel A of elektrische auto rijden milieuvriendelijker én parkeren voordeliger.

Eco Parking noemen wij dat bij Interparking. Een duurzame parkeeroplossing die mogelijk is in parkeergarage Markthal in Rotterdam.

Lager tarief, schonere binnenstad

Eco Parking zorgt voor een win-winsituatie. Enerzijds heeft de parkeerder € 0,20 voordeel op het uurtarief, anderzijds zorgt het voor een schonere binnenstad. Interparking combineert hiermee twee belangrijke milieuaspecten:
  • Het stimuleren van milieuvriendelijk rijgedrag.
  • Het reduceren van de uitstoot van CO2.
 

Automobilisten zijn zich daarnaast bewust van het energielabel van hun auto. Het is onderdeel van de missie van Interparking om bij te dragen aan dit bewustzijn.

 

Eco Parking

Kentekenherkenning

Zodra een automobilist met een energielabel A of 100% elektrische auto de parkeergarage inrijdt is zijn korting bekend. Dit is mogelijk dankzij een kentekenherkenningsysteem dat het energielabel vaststelt. Dit gebeurt via een koppeling met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Vervolgens krijgt de parkeerder een speciaal Eco Parking-ticket dat recht geeft op korting op het parkeertarief. Zodra de klant afrekent bij de betaalautomaat is de totale korting zichtbaar. Bezoekers kunnen ook van tevoren het energielabel van het eigen voertuig opzoeken, via de website van RDW: www.rdw.nl.

Duurzame parkeeroplossing

De missie van Interparking ‘Making the world move better’ vormt het uitgangspunt voor duurzame parkeeroplossingen zoals Eco Parking. Dankzij Eco Parking verplaatsen mensen zich op een milieuvriendelijkere manier. Interparking is de eerste parkeerexploitant in Nederland en Europa die voordeel op het parkeertarief introduceert op basis van het energielabel en elektrisch rijden. Het is dan ook de intentie om Eco Parking waar mogelijk verder uit te breiden naar andere Interparking-locaties.

Eco Parking

Actie specifieke voorwaarden

  • Actie geldt niet voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
  • Actie geldt alleen voor voertuigen die volgens het RDW geregistreerd staan als A Label of brandstoftype elektrisch hebben.
  • Als het systeem van het RDW buiten de verantwoordelijkheid van Interparking niet functioneert, zal het gewone tarief berekend worden. Bij aantonen van de betaal bon in combinatie met de voertuig gegevens kan alsnog de korting worden verrekend.
  • Niet in combinatie met Abonnementen en/of andere acties.
  • Als de nummerplaat onleesbaar is (vuil, gedeukt of beschadigd) en het systeem de plaat niet kan lezen, wordt er geen korting toegekend.